Vesti

First Facility je uveo Smart Building Management mobilnu aplikaciju

First Facility je uspešno pustio u rad i svojim rezidencijalnim klijentima omogućio korišćenje Smart Building Management aplikacije, razvijene za vlasnike nepokretnosti na parcelama GP5 i GP6 Stambeno-poslovnog kompleksa Belville u Beogradu.

Vlasnici nepokretnosti i stanari mogu da koriste Smart Building Management aplikaciju na mobilnom telefonu i u vidu web servisa za uvid u svoje račune za upravljanje i održavanje zgrade i naselja, prijavljivanje nepravilnosti u zgradi, garaži i spoljnom prostoru za redovnu upotrebu zgrada, praćenje statusa prijave, uvid u radne naloge za aktivnosti održavanja, pregled izveštaja o održavanju i dobijanje servisnih informacija u realnom vremenu.

Uvođenjem Smart Building Management aplikacije First Facility postavlja nove standarde u uslugama upravljanja i održavanja stambenih zgrada, čineći svoje radne procese potpuno transparentnim za sve korisnike usluga.

Podelite

Najpopularinije vesti