Vesti

Novi ISO sertifikati kompanije First Facility d.o.o.

Sa ponosom i zadovoljstvom objavljujemo da je nakon izvršene provere, First Facility d.o.o. dobio nove ISO sertifikate, izdate od strane sertifikacionog tela TUV Austrija. Tokom prethodne tri godine raspolagali smo ISO sertifikatima izdatim od strane rumunskog sertifikacionog tela CertInd i ovogodišnja provera je pored resertifikacije od strane drugog sertifikacionog tela obuhvatila i prelazak sa sertifikata ISO 18001 na ISO 45001.

Sertifikati su izdati za kompletan obim naših aktivnosti i potvrđuju usaglašenost sa:

• ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom
• ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
• ISO/IEC 27001:2013 Sistem upravljanja bezbednošću informacija
• ISO 45001:2018 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti
na radu.

Novi sertifikati potvrđuju kvalitet svih kompanijskih procedura i praksi i doprinose ukupnoj uspešnosti naše kompanije.

Podelite

Najpopularinije vesti